Waris Meaning in Urdu

وارث، ترکہ یا وراثت کا قانونی حقدار، اولاد یا قریبی رشتہ دار

Urdu Translation, Definition and Meaning of English Word Waris.
Words matching your search are: war, war-beat, war-cry, war-field, war-god, war-horse, war-like, war-proof, war-song, war-worn,

For English to Urdu Translation Please Visit:
English to Urdu Translation

Copyright © (2010-2023) DictionaryEnglishtoUrdu.com

Dictionary English to Urdu